FibroScan®
nieinwazyjna metoda badania wątroby

FibroScan®

 

FibroScan® służy do oceny stopnia uszkodzenia wątroby metodą elastograficzną. Urządzenie zostało wprowadzone na rynek w roku 2003 i od tego czasu obserwuje się dynamiczny rozwój i coraz szersze rozpowszechnienie metody na całym świecie.

Elastografia może zastąpić biopsję w przypadkach, kiedy zabieg ten ma na celu ocenę zaawansowania zmian struktury wątroby w przebiegu przewlekłych zapaleń o różnej etiologii.

Pomiar włóknienia jest całkowicie nieinwazyjny: nie wiąże się z uszkodzeniem ciągłości tkanek, nie jest również wymagane pobranie krwi.

Liczne badania naukowe, obejmujące już łącznie kilkanaście tysięcy pacjentów, wykazały dużą zgodność w określaniu stopnia zaawansowania włóknienia pomiędzy metodą elastograficzną a badaniem histopatologicznym bioptatu wątroby. Liczba opublikowanych badań klinicznych dotyczących pozostałych metod elastograficznej oceny włóknienia jest, jak dotąd, niewielka.
Aparat Fibroscan

Fibroscan może służyć nie tylko do diagnostyki chorych z rozpoznaną uprzednio chorobą wątroby, ale również do badań przesiewowych, mających na celu wykrycie bezobjawowego uszkodzenia wątroby o dowolnej etiologii na wczesnym etapie i wyselekcjonowanie osób wymagających pogłębionej diagnostyki hepatologicznej. W aparatach nowego typu (FibroScan 502 Touch® ) możliwa jest również ocena ilościowa stopnia stłuszczenia wątroby.

Metody nieinwazyjne oceny włóknienia są obecnie standardem w diagnostyce hepatologicznej na całym świecie i są zalecane przez najważniejsze hepatologiczne towarzystwa naukowe jako badania „pierwszej linii” w diagnostyce przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Biopsja zalecana jest jedynie w sytuacjach, kiedy stwierdza się niegodność wyniku ze stanem klinicznym chorego lub w przypadku współistnienia zakażenia HCV z chorobą wątroby o innej przyczynie.

Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV

Rekomendacje European Association for the Study of the Liver

Rekomendacje American Association for the Study of the Liver Diseaes

Metoda elastograficzna jest obecnie podstawową metodą oceny uszkodzenia wątroby u chorych kwalifikowanych do terapii przeciwwirusowej z powodu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C w ramach programów lekowych NFZ.

Program lekowy 2015 - leczenie WZW C terapią bezinterferonową B.71,
Program lekowy 2015 - leczenie WZW B B.1.,
Program lekowy 2015 - leczenie WZW C terapią interferonową B.2.

W naszym ośrodku badania elastograficzne wykonywane są najnowocześniejszym aparatem FibroScan 502 Touch®, który umożliwia równoczesną ocenę sztywności oraz stłuszczenia wątroby. Aparat wyposażony jest w głowice M oraz XL, pozwalającą na wykonanie badania pacjentów otyłych.

Lekarze pracujący w ID Clinic posiadają duże doświadczenie w wykonywaniu badań elastograficznych. Dr n. med. Ewa Janczewska oraz dr n. med. Arkadiusz Pisula są pionierami w zastosowaniu tej metody w Polsce. Już w 2008 roku wykonywali badania elastograficzne na pierwszym i jedynym wówczas aparacie dostępnym w kraju. Są autorami polskich rekomendacji określających kryteria jakościowe wykonywania badań elastograficznych wątroby (Ewa Janczewska, Arkadiusz Pisula, Krzysztof Simon. Rekomendacje dotyczące wykonywania badań elastograficznych wątroby. Przegl Epidemiol 2015; 69: 429 – 433)

Ponieważ wynik badania elastograficznego powinien być ZAWSZE interpretowany przez lekarza specjalizującego się w chorobach wątroby w kontekście chorób towarzyszących i wyników badań laboratoryjnych, w naszym ośrodku badania elastograficzne wykonują wyłącznie lekarze, a konsultacja lekarska jest nieodłącznym elementem badania, zawierającym się w jego cenie.

Lokalizacja aparatu:

ID Clinic
ul. Janowska 19
41-400 Mysłowice
tel. (32) 616 13 94