FibroScan®
nieinwazyjna metoda badania wątroby

O metodzie

 

Głowica, wchodząca w skład urządzenia FibroScan, generuje impuls mechaniczny, który jest przenoszony w głąb wątroby. Szybkość przemieszczania się powstałej w ten sposób fali jest zależna od stopnia spoistości („sztywności”) wątroby. Stopień ten zwiększa się wprost proporcjonalnie do stopnia zaawansowania włóknienia. Wyniki pomiarów prędkości fali są komputerowo przetworzone, a wynik końcowy stanowi wartość średnią z 10 pomiarów, co zapewnia maksymalny obiektywizm oceny.

Głowice aparatu FibroScan

Badanie wykonywane jest przez doświadczonych lekarzy, posiadających certyfikaty nadane przez producenta urządzenia, firmę Echosens

Badanie to może być wykonane u niemal wszystkich pacjentów, praktycznie nie istnieją bezwzględne przeciwwskazania, nie ma też żadnych wynikających z jego wykonania zagrożeń. Wartość badania może być natomiast wyraźnie ograniczona u chorych z niekorzystnymi warunkami anatomicznymi (znacznego stopnia otyłość) lub z wodobrzuszem. Nie jest również wskazane wykonywanie badania elastograficznego podczas ciąży

Aby wyeliminować trudności związane z nietypowymi warunkami anatomicznymi opracowano specjalne głowice: Sonda S przeznaczona dla małych dzieci oraz Sonda XL dla pacjentów ze znaczną otyłością.

W przeciwieństwie do biopsji wątroby oraz metod nieinwazyjnych opartych na badaniach biochemicznych, wynik otrzymać można natychmiast po wykonaniu badania

Biochemiczne metody oceny włóknienia (od najprostszych, opartych na ocenie morfologii krwi i aktywności AspAT (APRI), do bardzo wyszukanych i kosztownych, jak FibroTest czy FibroMax), podlegają istotnemu wpływowi chorób towarzyszących, zaburzeń metabolicznych czy tez stosowanych leków, które nie mają wpływu na wynik badania elastograficznego

Lokalizacja aparatu:

ID Clinic
ul. Janowska 19
41-400 Mysłowice
tel. (32) 616 13 94